Významné změny a rozšíření ve verzi 2.46

Základní

Sestavy

Vyúčtování

Modul SSBins

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při užívání programu SSB2000. Připravujeme řadu dalších změn, o novinkách Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím e-mailu a našich internetových stránek.
V České Lípě dne 26.10.2011
ing. Zdeněk Čech, jednatel společnosti STARLIT s.r.o.