Významné změny a rozšíření ve verzi 2.48

Základní

Sestavy

Vyúčtování

Modul SSBfin

Modul Teplo40

Modul SMS brána

Modul SSBpkb

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při užívání programu SSB2000. Připravujeme řadu dalších změn, o novinkách Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím e-mailu a našich internetových stránek.
V České Lípě dne 14.2.2012
Společnost STARLIT s.r.o.