Významné změny a rozšíření ve verzi 2.50

Základní

Sestavy

Vyúčtování

Modul SMS brána

Modul Techem

Modul APAX

Modul SSBpkb

Modul SSBpoh

Modul SSBpoh SQL

E-podpora

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při užívání programu SSB2000. Připravujeme řadu dalších změn, o novinkách Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím e-mailu a našich internetových stránek.
V České Lípě dne 15.8.2012
Společnost STARLIT s.r.o.