Významné změny a rozšíření ve verzi 2.52

Základní

Sestavy

Vyúčtování

Modul SSBfin

Modul SSBpoh SQL

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci při užívání programu SSB2000. Připravujeme řadu dalších změn, o novinkách Vás budeme průběžně informovat prostřednictvím e-mailu a našich internetových stránek.
V České Lípě dne 20.12.2012
Společnost STARLIT s.r.o.