Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.54

Základní

 • Objekty – Složky
  • Složka předpisu může být nově zadána také v ceně bez DPH.
  • Složky předpisu lze předepisovat i k běžnému/předchozímu měsíci (±3) a (±4).
 • Diskontní sazby a repo sazby
  • Upraveno automatické načítání sazeb z internetu z webových stránek ČNB.
 • Běžné akce – Hromadná platba
  • Doplněna tisková sestava rozdělení hromadné platby.
 • Objekty – Plochy – Změna sazby
  • Rozšířena částka pro zadání ceny za m2 z maximální hodnoty 9999.99 na 99999.99.
 • Archiv měřidel – Akce – Přidání nových měřidel do celku
  • Úloha rozšířena o možnost předvyplnit datum poslední a příští revize.
 • Běžné akce – Jedna platba
  • V průvodci přiřazení dle období jsou zobrazeny pouze neuhrazená období.
 • Náklady
  • Tisk interního dokladu umožněn pro všechny položky nákladu.
 • SIPO
  • Přidáno 170 nových SIPO kódů poplatku.
 • Mimořádné akce – Odeslání e-mailu
  • Zohledněn zákaz odesílání pošty (nezasílat poštu) v adresáři s hromadným odesíláním e-mailu.
 • Pořizování plateb
  • Upraven algoritmus pro automatické dohledání střediska u plateb vůči věřiteli bez střediska.
 • Výběrový mechanismus položek nákladů
  • Přidán filtr na skupinu vyúčtování.
 • Výběrový mechanismus bloků k vyúčtování
  • Obrazovka rozšířena tak, aby byl vidět i delší název a popis bloku.
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Při zadání nákladu na objekt přidána možnost přenést ihned dosažitelnost objednavatele (kontakt na aktuálně bydlící subjekt).
 • Běžné akce – Přehled vyměřených předpisů
  • Přidáno tlačítko Uchovat výběr.

Sestavy

 • Sestavy – Vlastníci – Výpočtový seznam
  • Nová tisková matrice při zobrazení sestavy dle klíče.
 • Sestavy – Náklady – Přehled nákladů dle způsobu rozpočítání
  • Upraven export pole Popis bloku.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Přehled předpisů a jejich uhrazení – kontovztahy
  • Přidán nový pohled na data dle typu předpisu – detailní výpis plateb.
 • Sestavy – Vlastníci – Výpočtový list
  • Zrušeno výchozí nastavení volby Kategorie bytu dle 107/2006 Sb.
 • Sestavy – Revize – Seznam
  • Přidáno řazení dle názvu ulice.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu
  • Sestava rozšířena o možnost volby tisku Předžalobní upomínka a Podpisové řádky.
 • Sestava Protokol o vzniku pohledávky při odstěhování subjektu
  • V detailním rozpise se tiskne i jméno subjektu.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Výpočtový list
  • Při výběru volby Platí od/do je automaticky zaměřeno odpovídající datumové pole.
  • Upraveno formátování výpočtového listu pro lepší vykreslování při tisku do souboru TIFF ukládaného do dokumentů.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Upomínka na celkový nedoplatek
  • Přidána podpora Uložení do dokumentů a Odeslání přilohy pro variantu s nečleněným vývojem plateb.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Přehled předpisů a jejich uhrazení – roční přehled
  • Úprava funkce pro Vynechání nulových rozdílů.
 • Sestavy – Ostatní – Seznam variabilních symbolů
  • Sestava rozšířena o volbu výběru subjektů bez zadaného variabilního symbolu.

Vyúčtování

 • Sestavy – Výplata/pohledávka – Podpisová listina
  • Sestava rozšířena o možnost výběru dle subjektů namísto dle celků.

Modul SSBfin

 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Přidána podpora pro datový soubor Gemini(Multicash).
 • Běžné akce – Pořizování finančních pohybů
  • Opraven příznak příjem/výdej při automatickém párování faktur po načtení z ABO.

Modul TECHEM

 • Nastavení importu
  • Upravena kontrola existujících skupin vyúčtování.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz