Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.56

Základní

 • Výpočet úroku z prodlení
  • Změna výpočtu výše úroku z prodlení pro dluhy vzniklé od 1.7.2013 o osm procentních bodů.
 • Složky předpisu
  • Jednotlivé složky předpisu lze předepisovat na různá konta.
 • Bězné akce – Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  • Přidán sloupec se zobrazením přidělených variabilních symbolů.
  • Při filtrování dle klíče lze záznamy filtrovat i na část klíče (např. číslo bytu a kód obce apod.).
 • Mimořádné akce – Odeslání emailu
  • Odstraněno duplicitní zasílání zpráv na stejné adresy.
 • Karta uživatele – Upomínky, Spory
  • Záznamy lze řadit dle sloupce ze dne.
 • Bězné akce – Dávka plateb
  • Při načítání bankovních výpisů lze kromě jediného souboru načíst hromadně i více souborů najednou.
  • Při nedohledání plátce dle variabilního symbolu pokračuje hledání dle čísla bankovního účtu z kontaktů.
 • Bězné akce – Pořizování finančních pohybů
  • Při načítání bankovních výpisů lze kromě jediného souboru načíst hromadně i více souborů najednou.
  • Při nedohledání plátce dle variabilního symbolu pokračuje hledání dle čísla bankovního účtu z kontaktů.
 • Bězné akce – Požadavky na opravu
  • Do přehledu požadavků přidán sloupec s identifikací, zda již byla k požadavku přiřazena faktura.
  • Filtrování požadavků rozšířeno o filtr na Všechny, uhrazené nebo neuhrazené faktury.
  • Předběžnou cenu požadavku lze zadat včetně částky v haléřích.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Přidána funkce pro hromadné zaúčtování označených položek Ostatním účetním pohybem.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Načtení bankovních výpisů
  • Při nedohledání plátce dle variabilního symbolu pokračuje hledání dle čísla bankovního účtu z kontaktů.
 • Definice – Sazby DPH
  • U sazeb lze nastavit, zda se jedná o sazbu základní, sníženou nebo sazbu ozsvobozenou od DPH.
 • Definice – Konstrukční prvky
  • Přidány číselníky popisů a stavů technického stavu budovy.
 • Běžné akce – Objekty – Akce – Vytvořit nové objekty podle aktuálního
  • Přidáno hromadné zadání suterénních objektů.
 • Běžné akce – Celky
  • Technické informace celku rozšířeny o odkazy do kontaktů na účetní a technika.
  • Přidána karta Konstrukční prvky pro sledování technického stavu budovy.
 • Běžné akce – Celky – Revize
  • Rozšířeno pole pro popis revize z 80 znaků na neomezenou délku.
 • Běžné akce – Celky – Akce – Přehled všech revizí v objekech
  • Sloučeny 2 úlohy přehledu revizí v objektech do jediné.
  • V úloze lze filtrovat záznamy na vybrané celky.
  • Přidána úloha pro hromadnou změnu termínů revizí.
 • Pohyby salda – Pohyby kont – Splátkový kalendář
  • Při dopočítání penále lze přenést zaúčtování složky z definic.
 • Výběrové mechanismy sestav
  • Filtr nájemců rozšířen o typ nájemní smlouvy a datum uzavření smlouvy.
  • Filtr objektů rozšířen o filtrování na část klíče.
 • Servis – Přístupová práva
  • Přístupová práva rozšířena o práva na používání příznaků v programu.
  • Přístupová práva rozšířena o práva na úlohu a definice Konstrukčních prvků budovy (celku).

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Upomínka na nedoplatek na kontě
  • Přidána volba pro výběr adresy tisknuté na sestavě (poštovní, bydliště).
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Na sestavě lze předepisované složky rozdělit a sečíst dle jednotlivých typů předpisů.
 • Sestavy – Střediska – Přehled nákladů
  • Přidáno tlačítko Export.
 • Sestavy – Střediska – Výkaz hospodaření
  • Sestava řazena dle názvů středisek.
 • Sestavy – Celky – Konstrukční prvky
  • Nová sestava pro sledování technického stavu budovy.
 • Sestavy – Objekty – Zařizovací předměty - ekonomika
  • Sestava rozšířena o sloupec Cena celkem včetně součtování ceny za celou sestavu.
 • Sestavy – Měřidla – Odečty měřidel
  • U jednotlivých měřidel lze v tisku zobrazit poznámku.
 • Sestavy – Kontakty – Soupiska pro poštu
  • Změna tiskové matrice pro podání soupisky na poštu (Podací arch).

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Vyúčtování – Detail
  • Při vytváření nebo editování nastavení vyúčtování lze zobrazit pouze skupiny nákladů pro zadané období vyúčtování.
 • Vyúčtování – Přímé náklady
  • V přehledu přímých nákladů dle výběru lze záznamy vybírat dle objektů i celků.
  • Vybrané náklady lze hromadně odstranit.
 • Vyúčtování – Akce – Výplata přeplatků – Převodem
  • V sestavě vyplácených subjektů doplněn variabilní symbol, který byl použit při výplatě.

Modul SSBpoh

 • Import plateb
  • Přidán variabilní symbol k převáděné platbě.

Modul SSBins

 • Registrace
  • Modul SSBins lze nově zaregistrovat a použivat v režimu Pronájem.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Výkaz zisku a ztrát
  • Při tisku sestavy lze vybrat, zda bude v sestavě informace o hospodářské činnosti.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz