Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.58

Základní

 • Dokumenty
  • Přidán sloupec s datem vytvoření dokumentu u subjektu, objektu i celku.
  • Při přidání nového dokumentu se automaticky přenáší název souboru do popisu dokumentu.
 • Objekty – Nájemce – Ostatní
  • Nový parametr Platby inkasem se mají použít na úhradu následujícího měsíce (důležité při splatnosti předpisů do 5. dne v měsíci).
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadná změna složek předpisu
  • Přidána možnost změnit konto pro vyměřovanou složku.
 • Měsíční akce – Inkaso – Hlášení změn na inkaso
  • Při hlášení změn na inkaso se duplicita spojového čísla kontroluje pouze v rozsahu jedné organizace.
 • Měsíční akce – Inkaso – Načtení plateb z inkasa
  • Načítání plateb z inkasa zohledňuje nový parametr nastavený u nájemce (Platby inkasem se mají použít na úhradu následujícího měsíce).

Sestavy

 • Sestavy – Parametry tisku
  • Volba Před tiskem odstranit informace o tiskárně lze zapnout/vypnout před tiskem každé sestavy.
 • Sestavy – Nájemci – Nájemní smlouva
  • Úprava tiskové matrice dle nového Občanského zákoníku.
  • Úprava šablony pro tisk ve Wordu dle nového Občanského zákoníku.
 • Sestavy – Kontakty – Adresní štítky
  • Tisk adresních štítků přesunut ze sestav Nájemců a Vlastníků do Kontaktů. Nově lze tedy vybírat libovolný kontakt včetně dodatavatelů apod.
  • V Podmínkách výběru sestavy lze nastavit velikost jednotlivého štítku a tisková matrice bude automaticky přizpůsobena počtu štítků na formát A4.
  • Poslední velikost štítku je uložena a znovu použita při příštím tisku sestavy.
  • Tisk adres lze posunout o zadaný počet štítků (pro případy, kdy na tiskové matrici A4 některé štítky již chybí).
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Výpočtový list
  • Rozšířeno pole pro tisk nájmu za plochu v Kč.
 • Sestavy – Střediska – Přehled předpisů a jejich uhrazení
  • Sestava je řazena dle názvu střediska.
 • Sestavy – Měřidla – Odečtové listy dle měřidel
  • Přidána volba zda zobrazit/nezobrazit typové označení měřidla na sestavě.
 • Servis – Přístupová práva
  • Přidán tisk přístupových údajů uživatele a skupiny.
 • Sestavy – Kontakty – Adresy na obálky
  • Nová sestava pro tisk adres na obálky bez okénka.
  • Poslední velikost obálky je uložena a znovu použita při příštím tisku sestavy.

Vyúčtování

 • Databáze
  • Upgrade datových struktur databáze.
 • Vyúčtování – Vyčíslení stavů kont na zaplacené zálohy
  • Při vyúčtování na zaplacené zálohy se vyčíslení stavů kont sčítá po obdobích.

Modul SSBpoh

 • Import plateb
  • Přidán filtr na střediska.

Modul SSBpohSQL

 • Import plateb
  • Přidán filtr na střediska.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz