Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.60

Základní

 • Odesílání příloh z SSB prostřednictvím dalších poštovních klientů
  • Upraveny funkce pro odesílání sestav e-mailem pro použití s libovolným (výchozím) poštovním klientem.
 • Upozornění na události
  • Do popisu upozornění na události celku (revize) přidán název ulice.
 • Definice konta
  • V detailu definice konta lze zobrazit splátkový kalendář (pokud je vytvořen).
 • Vlastníci – Detail – záložka Spoluvlastníci
  • Nově lze v programu evidovat spoluvlastnické podíly více vlastníků jednoho objektu.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Dohledání plátce dle čísla účtu probíhá pouze v rámci střediska příjemce.
 • Složky předpisu
  • Povoleno zadávání fondových složek i pro nájemce.
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadná nastavení kont
  • Výběr záznamů pro změnu kont upraven ze seznam objektů na seznam libovolných subjektů.
 • Agendy
  • Datovou agendu lze změnit i bez přihlášení do aktuální agendy.
 • Průvodce nastěhováním nájemce
  • V průvodci nastěhováním nového nájemce lze nastavit, která konta budou založena (standardně jedno konto BÉŽNÉ).
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadný přesun předpisů z konta na konto
  • Přidáno filtrování na typy předpisu.
 • Mimořádné akce – Zrušení objektů
  • Přidána volba pro spuštění úlohy bez transakce (zrychlení odstranění objektů).

Sestavy

 • Sestavy – Vlastníci – Výpočtový líst
  • Přidáno rozdělení předpisů na typy předpisu jako v případě Výpočtového listu nájemce.
 • Sestavy – Střediska – Přehled pohledávak dle doby po splatnosti
  • Na sestavě je zobrazeno aktuální omezení sestavy dle vybraného typu předpisu.
 • Sestavy – Měřidla – Kontrola rozdílů naměřených spotřeb
  • Nová sestava, která porovná naměřené rozdíly spotřeb měřidel v aktuálním období s vývojem za poslední roky.
 • Sestavy – Nájemci – Dodatek k nájemní smlouvě
  • Upraveno záhlaví tiskové sestavy s texty nového občanského zákoníku.
 • Rychlý tisk do souboru
  • Do rychlého tisku na sestavách přidána položka pro tisk do ODT formátu.
 • Sestavy – Náklady – Přehled nákladů dle způsobu rozpočítání
  • Přidána možnost sestavu seskupit dle složky nebo kódu.
 • Sestavy – Nájemci/Vlastníci – Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu
  • Přidána možnost tisku složenky za sestavu včetně možnosti měnit částky na složenku.
 • Sestavy – Kontakty – Adresy na obálky
  • Nová sestava pro tisk adres na obálky bez okénka.
  • Poslední velikost obálky je uložena a znovu použita při příštím tisku sestavy.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  • Na sestavu dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. přidány sloupce pro Brutto, Korekce, Netto a Netto pro minulé období.
 • Běžné akce – Pořízení jiného účetního pohybu
  • Změna omezení účetního období pro budoucí položky z 12 na 18 měsíců od aktuálního účetního období.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz