Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.62

Základní

 • Penalizace
  • Přidána nová metoda výpočtu penále za různé typy předpisů vyměřených na jediném kontě.
 • Běžné akce – Přehled pořízených plateb
  • Přidán filtr na pole obsahují text platby.
 • Načítání bankovních výpisů
  • Přidána podpora pro načítání bankovního výpisu ve formátu SLK od ČSOB/PS (běžný účet).
  • Přidána podpora pro načítání bankovního výpisu ve formátu CSV od Unicredit Bank (běžný účet).
 • Měsíční úlohy – Bankvní výpisy – Zpracování bankovních výpisů:
  • Při zpracování bankovních výpisů dle střediska je vyhledáváno pouze na úrovni střediska.
 • Běžné akce – Náklady – Akce – Nová faktura dle aktuální
  • Přidána možnost nastavit hromadně stejný text u všech položek (volitelně).
 • Požadavky na opravu – Objednávkové údaje
  • Číselník lze seřadit dle kódu.
  • Umožněno vyhledávání v číselníku dle kódu.

Sestavy

 • Sestavy – Střediska – Platby ve prospěch střediska
  • Přidána volba pro řazení záznamů sestavy dle klíče subjektu.
 • Sestavy – Měřidla – Protokol o výměně měřidel
  • Přidáno filtrování dle data plánované revize.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Seznam včetně zůstatku
  • Sestava rozšířena o možnost filtrování dle způsobu úhrady subjektů.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Upomínka na nedoplatek na kontě dle období předpisu
  • Přidána volba pro výběr druhu variabilního symbolu zobrazovaném na sestavě (s kontem, bez konta).

Vyúčtování

 • Sestavy – Protokoly – Protokol z vyúčtování služeb
  • Sestava rozšířena o dohledání a zobrazení existujícího variabilního symbolu (původně pouze VS bez konta).
 • Sestavy – Protokoly – Protokol pro volný byt
  • Nová sestava protokolu pro volný byt.
 • Sestavy – Souhrnné statistiky – Statistika po koncových subjektech
  • Sestava rozšířena o možnost sdružit záznamy dle koncového subjektu v celku.
 • Sestavy – Střediskové statistiky – Statistika po subjektech
  • Sestava rozšířena o možnost sdružit záznamy dle subjektu v celku.
 • Akce – Převod výsledků vyúčtování do salda
  • Při zadání konta pro převod a nedohledání konta u některých subjektů je nově nabídnuto převedení výsledku výúčtování subjektů bez nalezeného konta na aktivní konto.

Modul SSBpoh SQL

 • Předkontace pro export plateb do Pohody rozšířeny v analytice na 7 míst.
 • Rozšíření chybového hlášení připojení k databázi při importu plateb.
 • Přidán filtr na účetní období plateb při převodu plateb ze SSB2000 do Pohody.

Modul Teplo40

 • Optimalizace výpočtové metody pro rychlejší stanovení odchylek korekce.

Modul SSBabra

 • Nový modul určený k automatizaci komunikace mezi programem SSB2000 a účetním systémem ABRA (G2, G3) od společnosti ABRA software a.s.
  • Převod předpisů z programu SSB2000 do systému ABRA (G2, G3).
  • Převod plateb ze systému ABRA (G2, G3) do programu SSB2000.
  • Převod nákladů ze systému ABRA (G2, G3) do programu SSB2000.

Modul IRTN

 • Nový modul určený k načítání souborů vytvořených systémem společnosti I.RTN.
  • Vodné/stočné (+poplatek)
  • Ohřev TUV základní složka
  • Ohřev TUV spotřební složka
  • SV pro TUV základní složka (+poplatek)
  • SV pro TUV spotřební složka
  • Topení základní složka (+poplatek)
  • Topení spotřební složka
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz