Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.64

Základní

 • Crypta 2.2
  • Přidána podpora automatické komunikace prostřednictvím Crypty verze 2.2. Funkci lze povolit v menu Servis – Nastavení – Uživatelské na záložce Crypta. Aktivováním funkce dojde k automatickému vypnutí komunikace prostřednitvím Crypty verze 1.3.
 • Hromadný předpis penále
  • Hromadné vyměření penále pro nový způsob penalizace.
 • Mimořádné akce – Hromadné akce – Hromadné nastavení kont
  • Přidána podpora pro hromadné nastavení nového způsobu penalizace na kontech.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Načtení bankovních výpisů
  • V seznamu načítaných souborů lze soubory hromadně označit i odznačit.
 • Běžné akce – Přehled účetních pohybů (účetní deník)
  • Přidán filtr na text obsahující zadaný výraz v poli popis.

Sestavy

 • Sestavy – Střediska – Seznam objektů
  • Sestava rozšířena o filtrování rolí (vlastník, hospodář).
  • Doplněna možnost uchovat výběr sestavy.
  • Přidána podpora exportu výsledků sestavy do souboru.
 • Sestavy – Celky – Zaznamenané jednotky
  • Přidána podpora exportu pro pohled přes celky a objekty.
  • Do exportu přidána pole ulice, čp a čo.
 • Sestavy – Objekty – Jednotky
  • Do sestavy přidána pole pro zobrazení ulice včetně č.p. a č.o.
  • Přidána možnost výsledky sestavy vyexportovat do souboru.
 • Sestavy – Měřidla – Odečtové listy (i dle měřidel)
  • Přidána podpora exportu výsledků sestavy do souboru.

Vyúčtování

 • Úlohy Vyčíslení stavů kont, Převod výsledků vyúčtování do salda, Vzetí rozpočítání nákladů zpět, Vzetí vyčíslení stavů kont zpět, Vzetí převodu výsledků vyúčtování do salda zpět
  • Úlohy umožňují výběr celků také dle bloků.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz