Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.66

Základní

 • Změna názvosloví Inkaso -> SIPO
  • V menu Měsíční akce byla přejmenována položka Inkaso na SIPO a je tak nyní shodná s ostatními úlohami napříč programem SSB2000 pracujícím se službou SIPO.
 • Měsíční akce – Inkaso – Tvorba příkazu k inkasu
  • o Nová úloha poskytující možnost platbu za nájem inkasem z bankovního účtu prostřednictvím služby ABO.
 • Definice – Inkasní skupiny
  • Přidána nová kategorie inkasní skupiny – INKASO.
 • Běžné akce – Dávka plateb včetně přiřazení, Běžné akce – Jedna platba
  • Úlohy rozšířeny o automatické nastavení účetního období dle zadaného data platby.
 • Servis – Nastavení – Systémové – Blokace
  • Umožněno editování dokladů a poznámek u plateb z nižšího účetního období.
 • Objekty – Revize
  • Rozšířeno pole pro popis revize z 80 znaků na neomezeno délku.
 • Běžné akce – Archiv měřidel
  • K vodoměrům lze zapsat druhé identifikační číslo (například rádiové IČ).
 • Běžné akce – Přehled účetních pohybů (účetní deník)
  • Po návratu z detailu vybrané položky je položka správně aktualizována.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci – Vývoj plateb členěný
  • Sestava rozšířena o možnost omezení období předpisů a plateb při zobrazení sestavy dle měsíců.
  • Sestava rozšířena o možnost dopočítat počáteční stav předpisů a plateb při zobrazení sestavy dle měsíců.
 • Sestavy – Střediska – Seznam zůstatků subjektů na kontech
  • Přidána možnost sestavu omezit na aktuální zůstatek dle vybraných složek.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Naměřené jednotky – Kopie dle jiné jednotky
  • Úloha rozšířena o možnost zkopírovat kombinaci dvou jednotek s libovolnou matematickou operací (*, -, +, /) do nové cílové jednotky.
 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Tabulka nákladů (záloh)
  • Nová kontrolní sestava podrobného zobrazení rozpočítaných nákladů, předepsaných a zaplacených záloh dle jednotlivých subjektů a složek.
 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Rozdíly v nákladech na teplo
  • Přidáno nastavení pro zadání maximální přípustné odchylky v procentech (směrem nahoru i dolů). Výchozí hodnota 40%.
 • Vyúčtování – Export jednotek pro externí vyúčtování
  • Úloha rozšířena o možnost výběru vstupních dat dle bloků.
 • Vyúčtování pro družstva
  • Vyúčtování pro družstva rozšířeno o možnost převzít závazky a pohledávky ve vztahu nájemce - vlastník mezi shodnými subjekty.

Teplo 40

 • Nastavení odchylky korekce
  • Přidáno nastavení pro zadání maximální přípustné odchylky v procentech (směrem nahoru i dolů). Výchozí hodnota 40%.

SSBfin

 • Běžné akce – Tvorba příkazu k úhradě
  • Při pořízení příkazu k úhradě jednotlivě lze doplnit specifický symbol.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz