Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.68

Základní

 • Ukládání sestav do dokumentů, odesílání sestav jednotlivým příjemcům e-mailem
  • Dokumenty se ukládají ve formátu PDF namísto formátu TIFF.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Změna algoritmu pro zrychlení výberu a filtrování faktur.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Rozšíření načítání bankovních výpisů o zobrazení kódu banky (ABO, BEST).
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Přídána možnost filtrovat záznamy dle hodnot v poli Přijato dne.
 • Načítání bankovních výpisů
  • Podpora formátu FV 5 od ČNB.
 • Běžné akce – Archiv měřidel – Akce – Hromadný odečet stavů bytových měřidel v celku
  • Po zadání hodnoty odečtu měřidla se stiskem klávesy ENTER aktivuje pole s dalším odečtem.
 • Běžné akce – Archiv měřidel – Akce – Přidání nových měřidel do celku
  • Při hromadném pořizování měřidel lze zadat druhé identifikační číslo měřidla.

Sestavy

 • Úprava výběrového mechanismu na sestavách
  • Vpravo od tlačítka Upravit výběr přidáno tlačítko, kterým lze do výběrového seznamu zahrnout všechny položky.
 • Sestavy – Střediska – Přehled vyměřených předpisů po složkách
  • Přidáno omezení na účetní období střediska.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Výpočtový list
  • Je-li smluvní strana prázdná, ale obsahuje pouze mezeru nebo odřádkování, netiskne se na výpočtovém listě.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Sestavy – Přehled jednotek ve vyúčtování
  • Přidán součet za jednotlivé jednotky.
  • Úprava sumační strany sestavy.
 • Vyúčtování – Sestavy – Protokol z vyúčtování
  • V protokolu z vyúčtování na zaplacené zálohy byla doplněna možnost tisku variabilního symbolu a čísla účtu pohledávkové strany.
 • Akce – Výplata přeplatků – Složenkou
  • Úprava šifrování prostřednictvím Crypty verze 2.2.
  • Opraven pád úlohy při generování více než 4000 složenek najednou.
  • Na sestavu přidána možnost exportu dat (tlačítko Export).
 • Sloučené vyúčtování
  • Přidána volba pro (ne)přebírání závazků ve vztahu vlastník-vlastník, pokud se ve stejný moment přebírá ve vztahu nájemce-vlastník.

SSBpohSQL

 • Nastavení středisek
  • Přidána možnost definovat středisko pro předpisy a platby samostatně.

Přímé náklady

 • Export pro externí rozúčtovatele
  • Opraveno chybně generované období u subjektů odstěhovaných po období pro období exportu přímých nákladů.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz