Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.72

Základní

 • Odesílání e-mailů jednotlivým příjemcům prostřednictvím SMTP
  • Změna formátu data u odesílané zprávy (v některých případech bylo zobrazeno datum 1.1.1970).
 • Načítání bankovních výpisů
  • Přidána podpora načítání bankovních výpisů od KB ve formátu CSV.
 • Běžné akce – Archiv měřidel
  • V přehledu měřidel zobrazen sloupec s hodnotou identifikačního čísla 2.
 • Běžné akce – Přehled pořízených nákladů
  • Úloha si pamatuje nastavené řazení a nabídne jej jako výchozí při příštím spuštění.
 • Servis – Editory – Editor scriptů
  • Program rozšířen o vestavěný editor scriptů umožňující ještě snazší servis.

Sestavy

 • Nájemci – Seznam včetně zůstatku
  • Sestava rozšířena o možnost uchování položek sestavy splňujících zadané podmínky (tlačítko Uchování výběru).
 • Střediska – Seznam zůstatků subjektů kumulovaně
  • Sestava rozšířena o zobrazení údajů ulice, č.p., č.o. a čísla bytu.
  • Řazení sestavy dle ulice, č.p., č.o. a čísla bytu
  • Export do souboru rozšířen o pole IČ a RČ.
 • Sestavy – Kontakty – Seznam kontaktů s rozdílnými adresami
  • Přidána podpora kontroly adres na poštovní poukázky typu B.
 • Sestavy – Nájemci – Seznam soudních sporů
  • Přidán filtr výběru položek sestavy dle příslušného soudu.
 • Celky – Pasport celku
  • Sestava doplněna o zobrazení vyřazených patních měřidel.
 • Nájemci – Vývoj plateb členěný
  • Sestava řazena abecedně dle názvu konta.

SSBpohSQL

 • Import plateb z Pohody
  • Při importu plateb z Pohody lze zvolit, zda se mají ukládat hodnoty předkontací k platbám ukládaným do programu SSB2000.
  • Přehled importovaných plateb rozšířen o zobrazení střediska u platby.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz