Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.74

Základní

 • Běžné akce – Přehled vyměřených předpisů
  • Úloha rozšířena o zobrazení jména subjektu, kterému byl vyměřen předpis

Sestavy

 • Výběr subjektů – Filtr
  • Přidána možnost omezit seznam dle příznaků evidovaných u subjektů.
 • Ostatní – Prezenční, hlasovací listina
  • Přidána podpora pro export dat.
 • Sestavy – Speciální – Čerpání fondu oprav dle objektů včetně čerpání
  • Zobrazení tiskové matrice upraveno dle běžné sestavy Čerpání fondu oprav.
 • Sestavy – Měřidla – Odečtové listy dle měřidel
  • Přidán sloupec s hodnotou identifikačního čísla 2.
 • Sestavy – Střediska – Přehled pohledávek dle doby po splatnosti
  • Sestava rozšířena o volbu vlastního rozsahu období včetně možnosti nezahrnovat do zůstatku předpisy penále.

Vyúčtování

 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Částky nákladů připadající na objekt/celek
  • Přidána možnost výběru celků do sestavy dle bloků.
 • Sestavy – Střediskové statistiky – Statistika po subjektech
  • Sestava rozšířena o sloupec pro zobrazení období vyčíslení zůstatků.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol z vyúčtování
  • Přidána volba Nezobrazovat smluvní strany na protokole z vyúčtování.
 • Sestavy – Výplata/pohledávka – Podpisová listina
  • Sestava rozšířena o zobrazení údaje období vyúčtování pro jednotlivé subjekty.

SSBdru

 • Sestavy – Družstva – Seznam členů družstva
  • Přidání nového druhu sestavy: Seznam čelnů

Modul Cooptherm

 • Nový modul určený k načítání souborů vytvořených systémem společnosti Cooptherm.
  • Modul umožňuje načtení nákladů za teplo.

Modul INMES

 • Nový modul určený k načítání souborů vytvořených systémem společnosti INMES.
  • Modul umožňuje načtení nákladů za Teplo, TUV, ohřev TUV, SVa Ostatní náklady včetně poplatků a sankcí.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz