Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.76.104

Základní

 • Automatické přiřazení plateb
  • V Systémovém nastavení na záložce Ostatní lze nově definovat, zda se mají přiřazovat platby dle data platby a poté na nejstarší dluhy nebo rovnou na nejstarší dluhy.
 • Mimořádné akce – Průvodce změnou nájmu složky 3 v procentech
  • Upraven výběrový mechanismus objektů pro snazší (standardní) výběr objektů.
  • Rozšířena úprava také na složky 1 a 2.
 • Aktualizace knihoven pro export sestav do souborů
  • Aktualizace knihoven pro export sestav do souborů.
  • Přidání exportu do formátu DOCX bez nutnosti mít na počítači nainstalovanou aplikaci MS Word.
  • Úprava nekompatibilních sestav zobrazujících v exportu * namísto zobrazení hodnoty.

Sestavy

 • Sestavy – Družstva – Seznam členů družstva
  • Sestava rozšířena o zobrazení kontaktů na člena družstva (telefon, e-mail, bankovní účet).
 • Pohyby salda – Přehled předpisů
  • Sestava rozšířena o zobrazení součtu za jednotlivé složky (typy) za sestavu.

Vyúčtování

 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Úprava výpočtu korekce tepla dle nového metodického pokynu MMR k 269/2015 Sb.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol o vyúčtování služeb
  • Přidání volby pro zobrazení informace o Korekci tepla jednotlivého příjemce služby.
 • Vyúčtování – Vyúčtování – Archiv vyúčtování
  • Zvýšení počtu archivovaných vyúčtování z 999 na neomezený počet.

Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.76

Základní

 • Základní obrazovka programu
  • Úprava základní obrazovky programu. Nově jsou všechna upozornění na události dostupná vždy na hlavní obrazovce (nikoliv pouze po přihlášení uživatele).
  • Změnu barev nebo volbu jednoho z předvolených motivů lze provést po stisku pravého tlačítka myši a volbou příslušné nabídky.
 • Klávesové zkratky
  • Přidány klávesové zkratky k nejpoužívanějším úlohám.
 • Poznámky
  • Detail poznámek lze vytisknout (CTRL+P)
 • Dokumenty
  • K seznamu dokumentů pro celky, objekty i subjekty byla přidána záložka s náhledy dokumentů ve formátu obrázku.
  • Přidána přístupová práva pro práci s dokumenty (Výchozí stav je nastaven na pouze číst). Pro změnu přístupových práv použijte úlohu v menu Servis – Přístupová práva
 • Střediska
  • Rozšíření názvu střediska ze 40 znaků na 80 znaků.
 • Pohyby salda – Hromadné zrušení předpisů
  • Úloha rozšířena o filtrování typu předpisů (nájem, záloha, poplatek, fond, vyúčtování).
  • Přidána kontrola, která upozorní na dlouhé období pro rušení předpisů (větší než 1 rok).
 • Pohyby salda – Přehled předpisů
  • Přehled vyměřených předpisů rozšířen o zobrazení dle typu předpisu včetně součtu položek za celé období.
  • Po návratu z detailu předpisu/platby zůstává původní zobrazení pohybů salda aktivní a nedochází k zavření rozbaleného měsíčního předpisu.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Do detailu nákladu přidán součet všech položek nákladu včetně kontroly s částkou zadanou v hlavičce faktury.
 • Běžné akce – Adresář lidí a firem
  • Do Adresáře lidí a firem přidán sloupec mobil a e-mail1 namísto celého jména a příjmení.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Úloha je nyní standardní součástí základní verze programu SSB2000 bez nutnosti mít aktivovaný modul SSBfin.
 • Uživatelem definované tiskové matrice
  • Nově vytvořené uživatelem definované tiskové matrice se ukládají do složek pro jednotlivé tiskové sestavy. Každá sestava tak umožňuje výběr uživatelem upravených tiskových sestav pouze pro danou sestavu.
 • Servis – Přístupová práva
  • Přidána přístupová práva na vyúčtování.
  • Přidána přístupová práva pro práci s dokumenty.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Načtení bankovních výpisů
  • Upraveno načítání formátů pro KB CSV, ČSOB SLK a UnicreditBank.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Přidána tisková sestava se seznamem zpracovaných položek.
 • Běžné akce – Celky
  • Příznaky lze přiřadit také k celkům.
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Přidáno kopírování požadavků na opravu. Tlačítko Akce – Nový požadavek dle aktuálního (CTRL+R).
 • Definice – Popisy nákladů a předkontace
  • Přidána tisková sestava pro tisk definovaných popisů včetně předkontací.
 • Definice – Inkasní skupiny
  • Seznam inkasních skupin seřazen dle názvu inkasní skupiny.
 • Spolubydlící osoby
  • Přidána možnost zadat IČ.
 • Běžné akce – Objekty – Pasport
  • Nová položka pro evidenci kolaudace objektu.

Sestavy

 • Výběr celků – Filtr
  • Přidána možnost omezit seznam dle příznaků evidovaných u celků.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Typu topení.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Domovníka.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Účetní.
  • Přidána možnost omezit seznam dle Technika.
 • Nájemci – Nájemní smlouva
  • Sestava rozšířena o zobrazení výše aktuální jistiny s možností její editace před tiskem nájemní smlouvy.
 • Nájemci – Výpočtový list
  • Přidána možnost zobrazení výpočtového seznamu jako v případě sestavy dle vlastníků.
 • Nájemci (Vlastníci) – Vývoj plateb členěný
  • Sestava rozšířena o možnost odeslání sestavy jednotlivým příjemcům e-mailem.
 • Nájemci (Vlastníci) – Přehled předpisů a jejich uhrazení-kontovztahy
  • Sestava rozšířena o zobrazení adresy objektu (ulice, č.p., č.o., obec).
 • Střediska – Přehled pohledávek dle doby po splatnosti
  • Sestava umožňuje individuální nastavení rozdělení doby splatnosti předpisů.
 • Opravy – Požadavky na opravu, Seznam požadavků na opravy
  • Sestavy požadavků na opravy rozšířeny o možnost Exportu dat.
 • Nájemci (Vlastníci) – Upomínka na dluh na kontě dle období předpisu
  • Sestava rozšířena o možnost odeslání sestavy jednotlivým příjemcům e-mailem.
 • Celky – Zaznamenané počty jednotek
  • Při členění sestavy dle subjektů/objektů přidán součet za měsíční průměr (součet) a za všechny subjekty/objekty.
 • Ostatní – Prezenční, hlasovací listina
  • Přidána možnost zobrazení kontaktních informací pro možnost jejich aktualizace ze strany jednotlivých subjektů.
 • Měřidla – Odečty měřidel
  • V sestavě lze ve vybrat libovolný rozsah typů měřidel.
 • Nájemci (Vlastníci) – Soudní spory
  • Přidáno filtrování dle čísla jednacího.
 • Kontakty – Seznam
  • Do výběru položek sestavy přidána položka pro adresu na složenku.
 • Ostatní – Seznam splátkových kalendářů
  • Nová sestava pro zobrazení detailních informací o uzavřených splátkových kalendářích.

Vyúčtování

 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Tabulka nákladů(záloh)
  • Sestava upravena na výběr dle objektů namísto dle celků.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol o vyúčtování služeb
  • Koeficienty pro výpočet spotřeby dílkových měřidel tepla jsou zobrazeny s přesností na 4 desetinná místa namísto 2 desetinných míst.
 • Akce – Výplata přeplatků – Převodem
  • Při exportu hromadného příkazu k úhradě nedoplatků z vyúčtování lze vytvořit více dávek příkazů podle zadaného maximálního počtu položek (limity hodnoty pro banku).
  • Tiskovou sestavu lze vytisknout i ve variantě se zobrazeným jménem subjektu pro snazší identifikaci vyplácených částek.
 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Zahrnuta nová korekce nákladů na teplo.
  • Automatické doplnění chybějících celků při rozpočítání nákladů, které jsou zadány na blok.

SSBgin

 • Nastavení převodového můstku
  • V nastavení můstku lze povolit nebo zakázat blokování údajů a variabilních symbolů v SSB2000 v závislosti na konkrétní implementaci modulu.

SSBins

 • Kontrola insolvenčního rejstříku
  • Přidána kontrola insolvenčního rejstříku napříč agendami programu SSB2000, kterou lze ručně spustit v modulu.

SSBfin

 • Přidána nová vzorová účetní osnova dle změny legislativy platné od roku 2016.
 • Přidány nové definice výkazu zisku a ztrát a rozvahy platné od roku 2016.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz