Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.78

Základní

 • Aktualizace knihoven pro náhled sestav v pokročilém generátoru sestav a tisku do souborů (PDF, DOC, DOCX apod.)
  • Aktualizace knihoven pro export sestav do souborů.
  • Úprava nekompatibilních sestav zobrazujících v exportu * namísto zobrazení hodnoty.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Výchozí datum splatnosti příkazu změněn z aktuálního dne + 2 dny na aktuální den.
  • Přidána kontrola, zda zadaný datum splatnosti nepřipadá na víkend.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci, Hospodáři) – Přehled předpisů a jejich uhrazení po složkách
  • Výběr předpisů lze nyní omezit také dle data předpisu.
  • Sestava rozšířena o zobrazení ulice, č.p. a č.o.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci, Hospodáři) – Přehled předpisů a jejich uhrazení - kontovztahy
  • Výběr předpisů lze nyní omezit také dle data předpisu.
  • Sestava rozšířena o zobrazení ulice, č.p. a č.o.
 • Sestavy – Platby – Přehled plateb
  • Výběr plateb dle data platby a data pořízení platby lze zadávat jako datum (dříve pouze jako období celého měsíce).
  • Sestava rozšířena o zobrazení ulice, č.p. a č.o.

Vyúčtování

 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Korekce tepla umožní korigovat i takové faktury, u kterých ve zcela výjimečných případech, je limit pro rozdělení nedostatečný a lze tak přizpůsobit výpočtovou metodu podmínkám zúčtovací jednotky při zachování základních parametrů vyhlášky.
 • Sestavy – Kontrolní sestavy – Rozpočítání faktury
  • Přidána nová možnost zobrazení sestavy: Rozšířená s údaji o poměrových jednotkách a korekcích tepla, která přehledně zobrazí, jak byla u každé faktury provedena korekce.
 • Nápověda – E-podpora
  • Přidán odkaz na spuštění E-podpory také do menu Nápověda ve vyúčtování.

Modul SSBfin

 • Sestavy – Rozvaha/Výsledovka, Rozvaha s korekcí a Výsledovka s korekcí
  • Upraven text na sestavě při volbě zkráceného rozsahu (původně v zjednodušeném).

Modul Apax

 • Moduly – Apax
  • Úprava kontrolního mechanismu již existujících skupin nákladů.

Modul Cooptherm

 • Moduly – Cooptherm
  • Modul rozšířen o možnost Přičíst ceny služeb za provedené vyúčtování.

Modul SSBadmin

 • Nový modul, který umožní oprávněnému uživateli pracovat s pokročilými úlohami nad zadanými daty programu.
  • Modul bude průběžně doplňován o nové funkce.
  • První funkce, kterou modul obsahuje je Sloučení předpisů. Úloha sloučení předpisů umožňuje (pro vybrané subjekty) sloučit všechny vyměřené předpisy k zadanému účetnímu období dle jednotlivých složek nebo sloučí vybrané předpisy záloh v každém měsíci dle data splatnosti pod nově vybranou složku (například Zálohy).
  • Úlohou lze dosáhnout výrazného snížení datové náročnosti při práci s programem a tak dosáhnout vyšší rychlosti úloh, které s předpisy pracují.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz