Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.80

GDPR

 • Servis – Přístupová práva – Ostatní – Osobní údaje
  • Přístupová práva na zobrazení citlivých osobních údajů v programu SSB2000. Prvky, které zobrazují osobní údaje (telefon, e-mail, bankovní účet, rodné číslo, datum narození ad.) budou nastavením na hodnotu Bez přístupu skryty.
 • Sestavy – Kontakty – Výpis evidovaných osobních údajů
  • Nová tisková sestava, kterou lze využít pro splnění práva na přístup k osobním údajům.
 • Běžné akce – Kontakty – Akce – Anonymizovat údaje kontaktu
  • Nová úloha prostřednictvím které může správce údajů na žádost subjektu bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro daný účel. Úlohou nebudou ztraceny informace o vývoji salda subjektu. Dojde pouze k přesunu odkazu na kontakt s názvem ANONYMIZOVÁNO.
 • Servis – Nastavení – Systémové – Ostatní – Logovat práci uživatelů s programem
  • Je-li volba aktivní, budou do logovacího souboru zaznamenány informace o spuštěných úlohách programu včetně časového razítka a uživateli, který úlohy spustil. Společně s modulem SSBlog tak lze zjisit údaje o práci s programem a změnách, které kdy uživatel provedl včetně původních i změněných hodnotách.

Základní

 • Prioritní VS pro Výpočtový list a Protokol z vyúčtování
  • V detailu každého variabilního symbolu (VS) lze určit, který VS bude vždy zobrazen na Výpočtovém listě nebo Protokolu z vyúčtování. Toto nastavení má přednost před ostatními pravidly pro zobrazení VS.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Přidán sloupec pro zobrazení údaje Ve prospěch v případě úhrady položky faktury.
  • Při ručním přidání příkazů k úhradě lze přenést číslo účtu přímým výběrem záznamu z kontaktů.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Přidán sloupec s náhledem poznámky k faktuře (prvních 40 znaků). Původní plný výpis pod tabulkou zůstává zachován.
  • Umožněno setřídit záznamy dle pole Ve prospěch.
  • Položky nákladu lze nyní pořizovat až do 18 měsíců od aktuálně nastaveného účetního období pro náklady (původně 12 měsíců). Nastavení lze provést v úloze Servis – Nastavení – Systémové – Ostatní.
 • Upozornění na události
  • K upozornění na události pro revize v objektech přidána informace o aktuálním nájemci nebo vlastníkovi včetně zobrazení telefonického kontaktu.
 • Běžné akce – Střediska – Náklady
  • Přidán sloupec s dokladem nákladu.
 • Detail objektu – Inventář
  • Obrazovka inventáře rozšířena o větší zobrazení poznámky včetně možnosti zobrazit poznámku v samostatném větším okně.
 • Detail nájemce v objektu – Ostatní
  • Přidáno pole pro evidenci, kdy byla sepsána nájemní smlouva.
  • Přidáno pole pro evidenci pořadového čísla nájemní smlouvy.

Sestavy

 • Sestavy – Měřidla
  • V sestavách odečtových listů zobrazováno také identifikační číslo 2.
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Spolubydlící osoby
  • Sestava rozšířena o zobrazení počtu záznamů v sestavě za celek i za celou sestavu.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz