Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.82

GDPR

 • Sestavy – Kontakty – Výpis evidovaných osobních údajů
  • Do sestavy přidány informace o evidovaných spojových číslech ve všech objektech kontaktu.
  • Do sestavy přidán export evidovaných osobních údajů ve formátu XML.

Základní

 • Servis – Přístupová práva
  • Každý uživatelský účet lze propojit s doménovým profilem ve tvaru DOMÉNA\uživatel umožňující automatické přihlašování do programu.
 • Běžné akce – Celky – Akce – Přehled inventářů
  • Přidáno hromadné filtrování objektů (původně pouze jeden objekt nebo objekty jednoho celku).
  • Přidána možnost Hromadné změny údajů (Název, Procento opotřebení, Množství, Životnost v letech, Cena za jednotku, Cena montáže, Datum instalace, Datum vyřazení) pro vybrané záznamy sloužící k prodlužování inventářů v objektech (např. vodoměrů).
 • Běžné akce – Měřidla – Akce – Import odečtů
  • Přidána možnost Omezení importu na dohledání pouze vybraného typu měřidla (při importu různých druhů měřidel se shodným identifikačním číslem).
 • Běžné akce – Dávka plateb – Import dávky – Podle V.S.
  • Přidání importu souborů ve formátu CSV.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy – Hledat
  • Do seznamu vyhledaných nákladů přidáno zobrazení dodavatele.
 • Měsíční akce – Bankovní výpisy – Zpracování bankovních výpisů
  • Přepracování zobrazení údajů na tiskové sestavě.
 • Mimořádné akce – Odesílání e-mailu
  • Úloha umožňuje Rozdělit e-mail po dosažení nastaveného počtu příjemců na více samostatných e-mailů (podpora pro některé poštovní klienty).
 • Mimořádné akce – Změna sazby za m2 (plochy)
  • Přepracovaná úloha nově umožňuje změnu sazeb za m2 plochy v objektech s libovolnými druhy složek (původně pouze složky 1, 2 a 3).
 • Import bankovních výpisů ve formátu KB CSV
  • Přidána podpora načítání dat s částkou oddělující řády čísel mezerami.

Sestavy

 • Obecné vlastnosti sestav
  • Sestavy podporující ukládání v elektronické podobě do dokumentů nyní umožňují Uložit dokumenty do vybrané složky pro snazší práci s aktuálními tiskovými výstupy.
 • Sestavy – Statistiky – Protokol o předpisech
  • Při zobrazení protokolu dle č.p. a složek umožňuje sestava v Rozšiřujících podmínkách filtrování dle vybraných složek předpisů.
 • Sestavy – Střediska – Přehled předpisů a jejich uhrazení
  • Při omezení na zobrazení období předpisu přidána volba přičtení počátečního stavu.
  • Zobrazení měsíčního vývoje lze uspořádat dle celků nebo dle středisek.
 • Sestavy – Objekty – Čerpání fondu oprav
  • Na souhrnnou sestavu bez výpisu čerpání doplněno zobrazení aktuálního vlastníka objektu.
 • Sestavy – Ostatní – Přehled poznámek
  • Přidána volba pro Tisk poznámek kontaktů.

Vyúčtování

 • Akce – Výplata přeplatků – Převodem
  • Úloha umožní přímé vytvoření a odeslání elektronického příkazu k úhradě.

SSBadmin

 • Admin akce
  • Obrazovka Ostatního účetního pohybu rozšířena o Admin akci pro editaci účetního pohybu i v již uzavřeném účetním období.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz