Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.84

GDPR

 • Běžné akce – Adresář lidí a firem – Akce – Anonymizovat údaje kontaktu
  • Úloha rozšířena o novou volbu Pseudonymizace údajů pro anonymizování údajů s odkazem na informaci o původním kontaktu prostřednictvím připojené tiskové sestavy.
 • Běžné akce – Adresář lidí a firem – Detail – Identifikace
  • V Evidenci kontaktů lze nově evidovat Heslo pro komunikaci, které může sloužit pro autorizované ověření telefonické žádosti úpravy kontaktních údajů.
 • Sestavy – Ostatní – Výpis evidovaných osobních údajů (souhlas se zpracováním)
  • Sestava přesunuta ze sestavy Kontaktů a nově umožňuje výběr a zpracování dat za jednotlivé objekty.
  • Přidána Sestava Souhlasu se zpracováním osobních údajů s výběrem položek osobních údajů určených k poskytnutí souhlasu a možnosti omezit zobrazení Spolubydlících osob.
  • Sestavy rozšířeny o údaj Evidovaného počtu osob.

Základní

 • Měsíční akce – SIPO – Porovnání a převzetí kmene
  • Úprava načítání souborů kmene SIPO v závislosti na Změně technických podmínek pro SIPO od České pošty. Soubory pro porovnání a převzetí kmene SIPO nepůjde v předchozích verzích programu SSB2000 načíst!
 • Načítání bankovních výpisů
  • Přidána podpora pro načítání bankovních výpisů ve formátu ČSOB/ERA CSV.
  • Úprava načítání bankovních výpisů ve formátu UnicreditBank CSV.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Před uložením záznamu je provedena automatická kontrola, zda součet položek odpovídá částce zadané v hlavičce faktury.
 • Běžné akce – Celky – Akce – Přehled inventářů – Přidat
  • Úloha umožňuje hromadné přidání inventářů do vybraných objektů.

Sestavy

 • Sestavy – Objekty – Zařizovací předměty od-do
  • Na sestavu přidány údaje o adrese domu a aktuálním bydlícím subjektu (nájemce nebo vlastník).
 • Sestavy – Nájemci (Vlastníci) – Upomínka na nedoplatek na kontě
  • Přidána podpora ukládání sestavy do dokumentů.
  • Automatický dotaz na uložení upomínky do evidence upomínky po vygenerování seznamu upomínek při opuštění sestavy nebo změně výběru dat.
 • Sestavy – Nájemci – Platební/splátkový kalendář pro DPH
  • Na sestavu přidána volba, zda se jedná o platební nebo splátkový kalendář, která ovlivní zobrazení generovaných údajů na sestavě.
 • Sestavy – Speciální – Čerpání fondů dle dle objektů
  • Sestava včetně výpisu čerpání rozšířena o zobrazení celkové částky faktury, ze které došlo k čerpání.
 • Sestavy – Střediska – Čerpání fondů
  • Přidání Exportu dat ze sestavy.
 • Sestavy – Objekty – Čerpání fondů oprav
  • Přidání Exportu dat ze sestavy.

SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  • Přidána podpora ukládání sestavy do dokumentů.
 • Sestavy – Účetnictví – Výsledovka s korekcí
  • Přidána podpora ukládání sestavy do dokumentů.

Vyúčtování

 • Akce – Rozpočítání nákladů
  • Sestava výpisu chyb při rozpočítání nákladů je nově řazena dle úrovně chyby, odběrného místa a složky.
 • Akce – Nastavení záloh dle výsledků vyúčtování
  • Přidána volba Nastavit pouze pokud je celkový přeplatek/nedoplatek vyšší než zadaná částka. Jeli tato volba aktivní, pak u vybraných subjektů (splňujících podmínku) nedojde ke změně žádné z nastavovaných záloh.
  • Po dokončení úlohy je zobrazen dotaz, zda pokračovat v nastavení záloh pro další službu s aktuálním nastavením.
 • Sestavy – Protokoly – Protokol z vyúčtování
  • Úprava tiskových sestav Protokolů z vyúčtování pro lepší čitelnost.
  • Nastavení voleb na sestavě lze uložit. Nastavení voleb je automaticky obnoveno při každém dalším spuštěním sestavy.
  • Změna názvu systémových jednotek Naměřené spotřeby TUV na Naměřenou spotřebu TV.
  • V přehledu rozpočítaných nákladů nejsou zobrazovány nulového hodnoty částek faktur a cen za jednotku, pokud nejsou zadány.
  • Úprava označení naměřených spotřeb vodoměrů.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz