Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.86

GDPR

 • Servis – Přístupová práva
  • Přidána přístupová práva na poznámky (nájemce, vlastník, hospodář, sestava poznámek).
 • Filtrování subjektů na sestavách
  • Přidána možnost filtrování dle stavu udělení souhlasu s evidencí GDPR.

Základní

 • Servis – Nastavení – Systémové – Zaokrouhlování
  • Nové nastavení způsobu zaokrouhlování DPH předpisu (na haléře nahoru, na haléře dolu, matematicky).
 • Měsíční akce – SIPO – Porovnání a převzetí kmene
  • Přidána podpora dešifrování aktuální verzí programu CryptaV2.
 • Měsíční akce – SIPO – Seznam vyčleněných dluhů
  • Přidána podpora dešifrování aktuální verzí programu CryptaV2.
 • Měsíční akce – SIPO – Hlášení změn
  • Upraven výpočet výše předpisu pro hlášení změn na SIPO u ink. org. se splatností plateb pro předpisy předchozího měsíce.
 • Běžné akce – Hromadná platba
  • Hromadnou platbu lze nyní zadat do vyššího účetního období.
 • Běžné akce – Celky – Inventář a Revize
  • Položky jsou ve výchozím stavu řazeny dle jejich názvu.
 • Servis – Údržba databáze
  • Přidána nová kontrolní úloha stavu FPT souborů včetně možnosti jejich opravy.
 • Servis – Nastavení – E-maily
  • Nové pokročilé možnosti nastavení SMTP serveru.
  • Přidání záložní e-mailové adresy pro zasílání kopie zpráv.
 • Servis – Inspekční úlohy – Revize dat
  • Sjednocení všech revizních úloh do nové úlohy Revize dat.
 • Servis – Inspekční úlohy – Formální kontrola správnosti dat
  • Přepracování úlohy pro kontrolu správnosti pole pro zadání datumu u záznamů včetně možnosti jejich opravy.
 • Mimořádné akce – Zrušení subjektu
  • Nová úloha pro zrušení vybraných subjektů včetně celé historie.
 • Běžné akce – Náklady a výnosy
  • Do přehledu nákladů přidáno pole pro zobrazení variabilního symbolu dle kterého je možné záznamy také vyhledávat.
 • Běžné akce – Jedná platba a Dávka plateb
  • Dohledání platby při ručním zadání variabilního symbolu i s VS obsahujícím nuly na začátku.
 • Běžné akce – Dávka plateb – Import plateb z banky
  • Upravena obrazovka načteného bankovního výpisu pro lepší přehled o pohybech na účtu a jejich zpracování.
 • Běžné akce – Požadavky na opravu
  • Pro požadavky zadané přímo přes celek nebo objekt lze pro uložení záznamu využít tlačítka Použít.
  • Přidáno tlačítko pro přímý tisk Požadavku na opravu.
 • Běžné akce – Tvorba příkazů k úhradě
  • Přidání AV pole do generovaného souboru v GEMINI formátu.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Formální úprava pojmů na sestavě (Osoba odpovědná za správu, plné názvy typů předpisů, odstranění pojmu objekt ad.).
  • Přidána podpora pro zobrazení spoluvlastníků.
 • Sestavy – Ostatní – Prezenční, hlasovací listina
  • Přidána podpora pro zobrazení spoluvlastníků.
 • Sestavy – Statistiky – Přehled provedených předpisů
  • Změna výběrového mechanizmu sestavy z výběru dle objektů na výběr dle subjektů.

Vyúčtování

 • Akce – Výplata přeplatků – Složenkou
  • Úprava šifrování poštovních poukázek B prostřednictvím programu CryptaV2.
 • Sestavy – Střediskové statistiky – Statistika po složkách položkově
  • Sestava rozšířena o možnost zobrazení pouze volných bytů.

SSBins

 • Kontrola insolvenčního rejstříku
  • Přidáno šifrování osobních údajů modulu SSBins.

SSBpoh a SSBpohSQL

 • Nastavení můstku
  • V nastavení modulu přidáno řazení databází dle jejich názvu.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz