Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.88

Základní

 • Běžné akce – Kontakty
  • Napojení kontaktu na systém ARES. Při zadání IČ jsou automaticky načteny údaje ze systému ARES a doplněny do programu SSB2000. Při stisku tlačítka IČ dochází ke kontrole zadaných údajů v programu SSB2000 s údaji ze systému ARES.
  • Položka dálnopis nahrazena položkou ID datové schránky s provázaností do tiskových sestav.
 • Servis – Inspekční úlohy – Revize dat
  • Přidána nová kontrolní úloha pro kontrolu platnosti čísla místnosti u inventáře.
  • Revizní úloha nyní umožňuje zjištěné chyby automatizovaným systémem odstranit.
 • Běžné akce – Archiv měřidel – Export podkladů pro odečty bytových měřidel
  • Úloha rozšířena o export identifikačního čísla 2.
 • Běžné akce – Náklady a Výnosy
  • Přidáno tlačítko pro tisk faktur a interních dokladů přímo z detailu faktury.

Sestavy

 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Nový moderní vzhled sestavy po vzoru Protokolu z vyúčtování.
  • Přidána možnost zobrazení způsobu výpočtu předpisu (dle počtu osob, plochy, vlastnického podílu apod. včetně koeficientů).
  • Tisk ploch na výpočtových listech nezobrazuje sazbu za m2 a cenu pokud není plocha předmětem výpočtu nájemného (složka 1 a 3).
 • Odesílání sestavy e-mailem
  • Odesílání sestav e-mailem ve formátu PDF nyní probíhá bez meziukládání přílohy. Název souboru se stanovuje v novém dialogovém okně, které má předvyplněný název sestavy dle názvu tisknuté sestavy.
  • Odesílání sestavy jednotlivým příjemcům nyní na obě uvedené adresy (pokud jsou vyplněny).
 • Sestavy – Speciální – Potvrzení o příjmech
  • Nová sestava Potvrzení o příjmech s tiskem jednotlivých dopisů i souhrnného přehledu.
 • Sestavy – Speciální – Čerpání fondů dle objektů
  • Přidání možnosti filtrovat sestavu dle vybrané složky fondu oprav.
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Způsob úhrady složek
  • Přidána možnost uchování výběru výsledků tiskové sestavy.
 • Sestavy – Střediska – Platby ve prospěch střediska
  • Sestava nově umožňuje zobrazení plateb ve prospěch střediska dle přiřazení k jednotlivým typům předpisů včetně možností filtrování na typy předpisu.
  • Sestava nově umožňuje zobrazení plateb ve prospěch střediska sdružených dle jednotlivých roků předpisů.
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Vývoj plateb členěný
  • Sestava rozšířena o možnost uložení do souborů, do složky a odeslání jednotlivým příjemcům e-mailu.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Přímé náklady
  • Při zadání částky přímého nákladu a potvrzením klávesou Enter dojde k přesunu záznamu na další částku v pořadí.
 • Vyúčtování – Rozpočítání nákladů
  • Ukončení úlohy Rozpočítání nákladů vyžaduje souhlas v případě, že se během rozpočítání nákladů vyskytly chyby.

SSBpoh a SSBpohSQL

 • Export předpisů
  • Export předpisů lze nyní provést i do agendy Ostatních pohledávek v Pohodě.
 • Import nákladů
  • Nová úloha pro Import nákladů z programu Pohoda do SSB2000 včetně automatických operací a okamžitého zpracování nákladů pro vyúčtování (zadání hodnot pro správné rozpočítání faktury).

APAX

 • Sestava chyb importu dat
  • Úprava zobrazení sestavy importovaných dat do programu SSB2000.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz