Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.90

Základní

 • Běžné akce – Adresář lidí a firem – Banka
  • Přidáno pole pro evidenci bankovního účtu ve formátu IBAN. Přidána kalkulačka pro výpočet IBAN čísla účtu z již vyplněného kódu banky.
 • Zaokrouhlování DPH
  • Zaokrouhlení DPH z částky zadané včetně daně již nepoužívá pro výpočet koeficient (zaokrouhlení na 4 desetinná místa), ale výpočet DPH probíhá stejně jako z částky zadané bez daně.
 • Běžné akce – Objekty
  • V přehledu objektů graficky odděleny jednotlivé celky.
  • Přidání poznámky do řádku s objektem.
 • Požadavky na opravu
  • Změna výchozího řazení požadavků na opravy v celcích a objektech na poslední obejdnávky vždy nahoře.
 • Spoluvlastníci
  • Přidání nového spoluvlastníka přebírá adresu objektu do poštovní adresy i adresy bydliště přidávaného kontaktu.
 • Automatické zálohování dat
  • Úloha rozšířena o možnost výběru zálohy všech agend. Přidána notifikace o aktuálně zálohované agendě.
 • Servis – Inspekční úlohy – Revize dat
  • Nová úloha pro kontrolu odečtů měřidel s naměřenými stavy.
  • Přesun Formální kontroly správnosti dat do Revizních úloh.

Sestavy

 • Odesílání sestavy e-mailem jednotlivým příjemcům
  • Pokud je s příjemcem e-mailu sjednáno heslo pro komunikaci, pak jsou PDF přílohy tímto heslem šifrovány.
 • Sestavy – Nájemci, Vlastníci – Výpočtový list
  • Přidána volba pro zobrazení QR kódu pro platby prostřednictvím mobilních bankovních aplikací nebo specializovaných zařízení pro platby. Pro zobrazení QR kódu je třeba mít vyplněný IBAN účet pohledávkové strany a variabilní symbol subjektu určený pro platbu.
 • Sestavy – Ostatní – Výpis evidovaných osobních údajů (souhlas se zpracováním)
  • Tisk pro všechny spoluvlastníky objektu.
 • Sestavy – Speciální – Fond oprav
  • Speciální sestavy fondu oprav rozšířeny o možnost exportu.

Vyúčtování

 • Vyúčtování – Přehled vyúčtování
  • Rozšířeno omezení pole pro zadání názvu vyúčtování z 20 na 30 znaků.
  • Zrychleno načítání Přehledu jednotlivých vyúčtování.
 • Vyúčtování – Objekty vyloučené z korekce
  • Nová úloha pro možnost označit objekty, kde při výpočtu nákladů na teplo nebude probíhat korekce tepla (např. z důvodu sankcí).
 • Sestavy – Protokol z vyúčtování
  • Přepracované volby pro tisk čísla účtu pro přeplatky a čísla účtu a variabilního symbolu pro nedoplatky.
  • Sjednocení zobrazení údajů o čísle účtu, VS a částce na jediném místě na protokole.

SSBfin

 • Sestavy – Účetnictví – Pohyby na účtech
  • Přidána nová volba, která umožňuje zobrazit pouze účty s nenulovým zůstatkem.
 • Sestavy – Účetnictví – Rozvaha s korekcí
  • Nová Rozvaha 500/2002 od roku 2019 (pro nové agendy). Pro import rozvahy do stávajících dat použijte Zákaznické centrum.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz