Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.92

Základní

 • Nový druh měřidla
  • Přidání nového druhu měřidla kalorimetr MWh do všech úloh a sestav pracujících s měřidly.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Přidání úlohy pro export podkladů do nového programu společnosti STARLIT s.r.o. "Hlasování SVJ".
 • Servis > Nastavení > Uživatelské
  • Přidání razítka a podpisu do sestav (Výpočtový list, Protokol z vyúčtování, Faktura) individuálně pro každého uživatele. K tisku razítka dochází pouze tehdy, je-li na sestavách aktivní volba Podpisové řádky (pokud volbou sestava disponuje).
 • Další úpravy a vylepšení
  • Oprava přepínání záložek v objektech při jejich procházení.
  • Úprava textů na sestavě faktura vystavené z nákladů v SSB2000.
  • Zvýšení limitu pro zadání vyššího účetního období plateb z 12 na 18 měsíců.

Sestavy

 • Sestavy > Kontakty > Seznam kontaktů v celku
  • Rozšíření výběru vlastních polí pro export dat

Vyúčtování

 • Sestavy > Protokol z vyúčtování
  • Na Protokol z vyúčtování přidány podrobnější informace o korekcích rozúčtování nákladů na vytápění.
  • Úprava sloupců v tabulce rozpočítání nákladů na Protokole z vyúčtování služeb. Odstraněny sloupce s údaji o měsíčním průměru poměrových jednotek a dodaných jednotek v objektu, přidána sloupce s údajem o podílu nákladů připadajícím na příjemce služby.
 • Sestavy > Souhrnné statistiky > Přehled jednotek ve vyúčtování
  • Změna zobrazení záhlaví sloupců v sestavě Přehledu jednotek ve vyúčtování.
 • Vyúčtování > Naměřené jednotky > Stanovení koeficientu topných dnů
  • Přidání nové úlohy pro stanovení koeficientu topných dnů. Koeficient lze použít pro výpočet základní složky při rozúčtování nákladů na vytápění.

SSBfin

 • Běžné akce > Přehled účetních pohybů (účetní deník)
  • Úloha rozšířena o zobrazení Popisu účetního pohybu přímo v řádku se záznamem.
  • Přidání filtru pro zobrazení neúplně zaúčtovaných položek.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz