Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.94

Základní

 • Nové obrazovky s možností změny jejich velikosti včetně automatického ukládání poslední velikosti a pozice okna
  • Objekt
  • Celek
  • Detail faktury
  • Nájemce
  • Vlastník
  • Hospodář
 • Nové možnosti práce s dokumenty ve středisku, celku, objektu i u jednotlivých subjektů (nájemce, vlastník, hospodář)
  • Nově jsou všechny dokumenty zobrazeny přímo na samostatné záložce a tak rychle dostupné.
 • Složky v objektu a u jednotlivých subjektů (nájemce, vlastník, hospodář)
  • Přehlednější zobrazení složek.
  • Přidáno zobrazení součtu složek.
  • Nahrazeno zobrazení hodnoty pouze PK na zobrazení všech možností způsobu stanovení výše složky předpisu.
 • Běžné akce > Náklady a výnosy
  • Detail faktury rozšířen o zobrazení názvu a počtu zadaných jednotek.
  • Přidání součtu vyhledaných položek ve vyhledávání nákladů.
 • Běžné akce > Přehled nájemců, vlastníků a hospodářů
  • Přidání vyhledávání dle části jednacího čísla sporu (upomínky, spory).
 • Servis > Nastavení > Agendy
  • Nově je možné tlačítkem Přidat založit novou agendu s převzetím vybraných údajů z aktuální agendy (číselníky, dodavatelé z kontaktů ad.).
  • Nově lze datové cesty k adresářům programu nastavovat i v UNC formátu. Stávající možnost připojení prostřednictvím namapované síťové jednotky zůstává zachována.
 • Implicitní tiskové matrice
  • Nově je implicitní adresář pro matrice pevně daný a nelze jej změnit. Uživatelské matrice se touto změnou nemění.
 • Servis > Nastavení > Uživatelské > Adresáře
  • Nově lze datové cesty k adresářům programu nastavovat i v UNC formátu. Stávající možnost připojení prostřednictvím namapované síťové jednotky zůstává zachována.
 • Měsíční akce > Inkaso > Tvorba příkazu k inkasu
  • Úloha rozšířena o možnost zadat text zprávy pro příjemce.
  • Změna znakové sady souboru z 852 na 1250.
  • Rozšíření hlavičky souboru pro zpracování v bankách, které údaje vyžadují (FIO).
 • Běžné akce > Změna agendy
  • V úloze pro změnu agendy lze nyní v agendách vyhledávat.
  • Klávesová zkratka CTRL+ENTER pro přepnutí na vybranou agendu.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Export rozšířen o hodnoty e-mailových adres, plné poštovní adresy a formátovaného čísla jednotky dle Katastru nemovitostí.
 • Servis > Nastavení > Uživatelské > Razítka a podpisy
  • Přidání možnosti digitálně podepsat PDF soubory osobním certifikátem.
 • Servis > Nastavení > Systémové > Blokace
  • Přidání možnosti (ne)blokování nastavení nulování měřidla k již stávajícím blokacím identifikačních čísel.
 • Běžné akce > Požadavky na opravu
  • Zobrazení bližšího popisu provedené práce přímo v řádku se seznamem oprav.
 • Pohyby salda > záložka Pokrytí
  • Umožněno zobrazovat pouze řádky s nenulovými rozdíly.
 • Další úpravy a vylepšení
  • Upraveno hromadné odesílání e-mailů prostřednictvím SMTP brány, kdy v některých případech došlo k přidání přípony .dat k přiloženým souborům.
  • Možnost zadat účetní období vyšší o 18 měsíců u plateb načítaných z bankovního výpisu.
  • V definici panelu úloh lze nově přidat zástupce pro změnu agendy.
  • Export celků rozšířen o export funkcí ze střediska, účetních a techniků z celků a příznaků.
  • Úloha Dávka plateb si nyní pamatuje nastavení řazení výběru subjektů pro další použití ve stejné dávce plateb.
  • Zobrazení částek na Pohybech salda - Přidáno formátování čísel - oddělení řádů.
  • Přidání možnosti zobrazit celek v mapách (Mapy.cz) v detailu objektu a detailu celku (nefunkční v prohlížeči Internet Explorer).
  • Rozšíření revizní úlohy dat číslo 8 o možnost automatické opravy nalezených problémů.

Sestavy

 • Sestavy > Statistiky > Protokol o předpisech
  • Přidáno formátování čísel - oddělení řádů.
 • Sestavy > Celky > Zaznamenané počty jednotek (osob)
  • Číselné hodnoty jednotek formátovány podle jejich definice.
 • Sestavy > Objekty > Zařizovací předměty
  • Přidáno filtrování rozmezí konce živostnosti.
 • Sestavy > Nájemci > Platební kalendář pro DPH
  • Do tabulky rozpisu DPH přidány hodnoty pro 10% sazbu DPH.
 • Sestavy > Nájemci (Vlastníci, Hospodáři) > Výpočtový list
  • Úprava hodnot QR kódu pro platby pro zvýšení kompatibility s mobilními aplikacemi.

Vyúčtování

 • Vyúčtování > Export jednotek pro externí vyúčtování
  • Přidána volba pro export včetně přepočtených jednotek aritmetickým průměrem nebo součtem.
 • Výplata přeplatků > Převodem
  • Export podkladů pro zpracování bankovnívh výpisů rozšířen o specifický symbol.
 • Akce > Přenos výsledků vyúčtování do salda
  • Nově lze pro genrované předpisy nastavit vlastní hodnotu dokladu 2.

SSBpoh

 • Export předpisů do Pohody
  • Export předpisů do Pohody rozšířen o VS subjektu v případě exportu v režimu Fakturace včetně možnosti exportovat i z neuzavřeného účetního období
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz