Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.96

Základní

 • Katastr
  • Úprava zobrazení jednotek v katastru nemovitostí v souvislosti se změnou stránek nahlížení do katastru nemovitostí.
 • Bankovní transakce
  • Úprava načítání bankovních výpisů ve formátu SWIFT MT940 (Oberbank).
  • Úprava datového souboru příkazů k úhradě ve formátu ABO (Česká spořitelna) - zrušeny nepotřebné mezery v AV poli.
  • Úprava datového souboru příkazů k úhradě ve formátu ABO (Česká spořitelna) - zrušeny nepotřebné mezery v AV poli.
  • Úprava datového souboru příkazů k úhradě ve formátu GEMINI - rozšíření souboru o název účtu příjemce a příkazce.
  • Při ručním zadání položek do úlohy Tvorba příkazů k úhradě je umožněno zadat údaj ve prospěch (název účtu příkazce).
 • Účetní období
  • Zvýšení limitu dopředného účetního období pro platby ze SIPO z 12 na 18 měsíců.
  • Zvýšení limitu dopředného účetního období pro platby importované z elektronického bankovního výpisu z 12 na 18 měsíců.
 • Crypta
  • Přepracována tvorba dávkového souboru pro automatické šifrování prostřednictvím programu Crypta tak, aby fungovala diakritika v názvu profilu, cestě k souborům ï hesle.
 • Běžné akce > Náklady a výnosy
  • Kontrola existence duplicitní faktury podle VS nyní dohledává až na úrovni dodavatele (faktura ve prospěch).
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasování SVJ
  • Export dat rozšířen o hodnotu podlaží objektu.
 • Měřidlo Kalorimetr MWh
  • Přidání přepočtu hodnot na GJ.

Sestavy

 • Sestavy > Nájemci, Vlastníci > Vývoj plateb členěný
  • Přidány informace o variabilním symbolu a čísle účtu příjemce plateb.
 • Sestavy > Nájemci > Seznam včetně aktuálního předpisu
  • Export dat sestavy rozšířen o údaj 1 - údaj 4 nájemce.
 • Sestavy > Vlastníci > Seznam včetně aktuálního předpisu
  • Přidání možnosti exportu dat.
 • Sestavy > Nájemci, Vlastníci > Seznam včetně aktuálního zůstatku
  • Umožněno vkládání víceřádkového vlastního textu do sestavy.
 • Sestavy > Ostatní > Přehled předpisů dle složek
  • Přidání možnosti exportu dat.
 • Sestavy > Nájemci > Nájemní smlouva
  • Přidány proměnné fond (částka předpisu fondu oprav) a fond_sl (částka předpisu fondu oprav slovy) pro možnost vložení hodnot fondu do nájemní smlouvy (platí hlavně pro družstva) při tisku sestavy ve Wordu.
  • Nový algoritmus opakovaného použití stejných proměnných prostřednictvím reference na proměnné prostřednictvím křížového odkazu.
 • Sestavy > Celky > Zaznamenané počty jednotek
  • Změna fontu na sestavách zaznamenaných jednotek z Courier New na Calibri pro úsporu místa na sestavě při exportu do PDF.

Vyúčtování

 • Protokol z vyúčtování
  • Zpřesnění názvosloví (služba > složka).
  • Přidání volby pro tisk QR kódu pro platbu na sestavě.
 • Výplata přeplatků převodem
  • Automatické vyplnění údaje ve prospěch (název účtu příkazce) při přenosu do úlohy Tvorba příkazů k úhradě.
 • Vyúčtování > Export jednotek pro externí vyúčtování
  • V exportním souboru rozšířena identifikace objektu z 20 na 40 znaků.

SSBpoh

 • Export předpisů do Pohody
  • Rozšíření zápisu DPH položek do zaúčtování dokladu v režimu Fakturace.
  • Všechna chybová hlášení se zobrazují až po dokončení exportu dat.
 • Nastavení modulu Pohoda
  • Detailní nastavení párování DPH sazeb pro export v režimu Fakturace.
  • Možnost výběru dokladové řady Ostatních pohledávek.

SSBpohSQL

 • Export předpisů do Pohody
  • Všechna chybová hlášení se zobrazují až po dokončení exportu dat.

SSBfin

 • Sestavy > Účetnictví > Stavy účtů
  • Sestava rozšířena o možnost Zobrazit pouze nenulové stavy účtů.
  • Sestava rozšířena o možnost Zobrazit pouze střediska s nenulovým stavem účtu.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz