Významné změny a rozšíření programu SSB2000 ve verzi 2.98

Základní

 • Běžné akce > Adresář lidí a firem
  • Úprava zobrazení PSČ začínající na 0 (Slovensko).
 • Běžné akce > Tvorba příkazů k úhradě
  • Odstraněna povinnost uvádění konstantního symbolu u příkazů k úhradě.
 • Servis > Datová komunikace > Export dat do programu Hlasováni SVJ
  • Změna exportu adresy z bydliště na poštovní při exportu do programu Hlasování SVJ.
 • Dokumenty
  • Při ukládání dokumentů do vybrané složky je přidán klíč subjektu ze SSB2000 jako prefix ukládaného souboru (důležité pro použití nového programu DokuMix).
  • Rozšíření dokumentů o pole s evidencí skupiny dokumentu (slouží jako tzv. obálka více dokumentů při exportu do aplikace SSBnet+ a lepší třídění dokumentů). Název skupiny lze zadat před každým hromadným uložením dokumentů i jednorázově u každého nově přidávaného dokumentu
  • Ze seznamu dokumentů odstraněn náhled vybraného obrázku (nyní je možné zobrazit všechny náhledy najednou na samostatné záložce).
 • Spolubydlící osoby
  • U každé spolubydlící osoby lze nyní zadat libovolnou poznámku o maximální délce až 40 znaků.
  • Přehled spolubydlících osob rozšířen o zobrazení poznámky a možnost přímé editace údajů prostřednictvím tlačítka Detail.
 • Obecné
  • Pokud program při spuštění zjistí, že databáze neobsahuje referenční integritu, pokusí se ji automaticky obnovit.
  • Export dat ze sestav ověřuje existenci cílového souboru a zobrazí dotaz k přepsaní, pokud soubor již existuje.
  • Nastavení embeddování fontů Calibri a Consolas do vytvářeného PDF souboru pro umožnění korektního zobrazení na libovolných zařízeních (Android, Apple, MacOS).

Sestavy

 • Sestavy > Speciální > Potvrzení o příjmech
  • Přidána možnost uložení jednotlivých dopisů do dokumentů včetně hromadného odeslání příjemcům s e-mailovou adresou.
  • Výchozí jednotka pro rozpočítání nastavena na 20 - Vlastnický podíl.
  • Přidána možnost tisku jednoho společného potvrzení za všechny jednotky vlastníka.
  • Doplnění informací o vystaviteli (Obchodní rejstřík, úprava zobrazení adresy). Změna formátování sestavy.
 • Sestavy > Speciální > SSBnet+ dohoda o elektronické komunikaci
  • Nová sestava pro možnost sjednání běžného způsobu komunikace a běžného způsobu předávání významných informací a dokumentů/sestav v souvislosti se správou jednotky KLIENTA elektronickou formu komunikace, a to zejména prostřednictvím individuálního účtu v aplikaci SSBnet+.
 • Sestavy > Speciální > Výkaz fondu oprav v objektech
  • Přidány součty jednotlivých sloupců za celou sestavu Výkazu fondu oprav včetně výpisu čerpání.
 • Sestavy > Opravy > Seznam požadavků na opravy
  • Export dat rozšířen o pole popis a kdo opravu provede.

Vyúčtování

 • Protokol z vyúčtování
  • Jednotky zaznamenané za období vyúčtování jsou nově vždy zobrazeny včetně názvu jednotlivých jednotek a jejich kódů. Tato změna umožnila kompletní odstranění oddílu s legendou a uspořila tak drahocenné místo na protokole z vyúčtování.
  • Přepracování oddílu Zálohy a náklady souhrnně. Nově je do tohoto oddílu přesunuta informace o nezaokrouhlené části vyúčtování včetně zobrazení zaokrouhlení úhrady.
  • Úprava zobrazení popisu nákladů orientačního rozpisu rozpočítání nákladů a jejich rovnoměrnému rozložení do 3 stejných sloupců.
  • Změna vysvětlivek nákladů orientačního rozpisu rozpočítání nákladů blíže odpovídající vyhlášce (zúčtovací jednotka namísto bloku, příjemce služeb namísto objektu).
  • V oddíle Ostatní předpisy vyměřené za období vyúčtování došlo k nahrazení slova služba slovem složka.
  • Přesunuta informace o příjemci vyúčtování služeb přímo do nadpisu sestavy. Příjemce vyúčtování služeb nově automaticky doplňuje všechny spoluvlastníky objektu, jsou-li vyplněni. Nadpis sestavy přidává také adresu objektu, za který je sestava vystavena.
  • Zvýrazněna hodnota přesného datumového rozmezí protokolu.
 • Převod výsledků vyúčtování do salda
  • Při převodu výsledků vyúčtování do salda je zaznamenána sazba a výše DPH pokud je použito nastavení přebrání z definic a definice jsou příslušně nastaveny.
 • Vytvoření dávky plateb z výplatních skupin
  • Generování dávky plateb automaticky doplněno o účetní předkontace pro záporné platby z definic.
STARLIT s.r.o., Česká Lípa, PSČ 47001, tel. 487 863 757-8 (obchod), 487 524 931 (hotline), hotline@starlit.cz